Importing a Code Signing Certificate into Firefox

You can import code-signing certificates into Firefox.

To Import a Certificate into Firefox on a PC

  1. From the Tools menu, click Options.
  2. Click Certificates, and then click View Certificates and then click Import.
  3. Navigate to your SPC file and click OK. Ignore any warnings that may appear.

Your certificate is now visible in the Mozilla Firefox Certificate Manager.

To Import a Certificate into Firefox on a Mac

  1. From the Firefox menu, select Preferences.
  2. Go to the Certificates tab.
  3. Click View Certificates.
  4. Click Import...
  5. Navigate to your SPC file and click OK. Ignore any warnings that may appear.

Your certificate is now visible in the Mozilla Firefox Certificate Manager.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.