Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Importing Content from Previous Projects or Backup Files

With Website Builder, you can import content from a block into another block. The blocks don't have to belong on the same page. To import content you must make, or have made, a backup of your website. For information about backing up your website, see Backup my website.

To Import Content from a Previous Project or Backup File

 1. Log in to your Website Builder account.
 2. Click Design Your Pages.
 3. If necessary, from the Page menu, select the page you want to modify.
 4. Go to the content block where you want to import content, hover your mouse over the gear icon, and then click Import Backup.
 5. Select the content you want to import from the following fields:
  Select the Backup
  The version of your website that contains the content you want to import.
  Select the Page
  The page that contains the content you want to import.
  Select the Block
  The block that contains the content you want to insert.

  Note: You can preview the imported content in the Content Preview window.

 6. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.