Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Importing Email Accounts/Forwarders into cPanel

You can import a set of email accounts or forwarders into cPanel, creating addresses in bulk.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. In the Email section, click Import E-mail Accounts/Forwarders.
  6. Select the type of accounts you're importing.
  7. Choose the file from your computer you want to use.
  8. Select the import options for your file, and then click Next.
  9. Select the appropriate options for your import, and then click Next.
  10. Click Finish.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.