Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Importing MS SQL 2005 Databases into MS SQL 2012 Databases

You can import MS SQL Server® 2005 database information into MS SQL Server® 2012 databases using the following steps.

To Import MS SQL 2005 Databases into 2012

  1. Back up your 2005 database.
  2. Delete your 2005 database.
  3. Create a new 2012 database. We recommend using the same user name so you don't need to modify your scripts.
  4. Restore your 2005 database information into your new 2012 database.

Note: After backing up or restoring databases, we recommend waiting at least 10 minutes to connect to it.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.