Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Improve the speed and reliability of my database backups in GoDaddy Pro

To improve the speed and reliability of your database backups in GoDaddy Pro, add your database credentials to the backup settings.

Note: It is recommended to whitelist our IPs in database configuration before adding the database info in Backup settings.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Sites in the left sidebar.
 3. Hover over a website and click Backups.
  Open Backups
 4. Click Settings in the upper-right corner.
 5. Click MYSQL Settings - Optional at the bottom of the screen and fill in the database information.
 6. Click Test Connection.
 7. After the successful test, click Save Changes.

  Note: If the test is unsuccessful, double check the credentials and whitelist our IPs in database configuration.

Next Steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.