Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Điện thoại Windows: Cài đặt email

Bạn có thể sử dụng Office 365 từ CÔNG TY_TÊN trên điện thoại Microsoft Windows cho cả email và lịch.

 1. Trên màn hình Bắt đầu, vuốt sang trái, và sau đó chạm vào Cài đặt.
 2. Chạm vào email + tài khoản.
 3. Chạm vào thêm một tài khoản, và sau đó chạm vào Outlook.

  Một số điện thoại có thể có tùy chọn Exchange hoặc Office 365 thay vì Outlook.

 4. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn và sau đó chạm vào Đăng nhập.

  Điện thoại Windows thử tự động cài đặt tài khoản email của bạn. Nếu việc này thành công, chuyển sang bước 8.

 5. Nếu bạn nhìn thấy thư, Chúng tôi không thể tìm thấy cài đặt của bạn, chạm vào Nâng cao, và sau đó nhập vào thông tin sau đây:
  Trường Việc cần làm...
  Địa chỉ email Nhập địa chỉ email đầy đủ cho tài khoản của bạn.
  Mật khẩu Nhập mật khẩu cho tài khoản của bạn.
  Tên người dùng Nhập địa chỉ email đầy đủ cho tài khoản của bạn một lần nữa.
  Miền Chỉ nhập những phần phía sau ký hiệu @, trong địa chỉ email của bạn. Ví dụ, coolexample.com
  Máy chủ Nhậpoutlook.office365.com
 6. Chọn máy chủ yêu cầu mã hóa (SSL).
 7. Chạm vào Đăng nhập.
 8. Chạm vào OK nếu Exchange ActiveSync yêu cầu bạn thực thi các chính sách hoặc đặt một mật khẩu.

Khá dễ, phải không? Chạm vào Thư Biểu tượng điện thoại Windows, và bạn sẽ nhìn thấy thư của bạn ở đó. Để đảm bảo bạn có thể gửi các thư, hãy viết một email và gửi nó đến cho chính bạn.

Bước Tiếp Theo


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.