In và tải đơn hàng xuống

In đơn hàng để gửi làm hóa đơn hoặc phiếu đóng gói, hoặc tải xuống để lưu trữ riêng. Đơn hàng tải xuống sẽ ở dạng tập tin .csv (Các giá trị phân tách bằng dấu phẩy), xem được bằng hầu hết các chương trình trang tính, chẳng hạn như Excel.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn xuống Website Builder và chọn Quản lý bên cạnh website hoặc cửa hàng của bạn.
 3. Từ Bảng điều khiển, mở các sản phẩm của bạn:
  • Trong Website Builder, vào Cửa hàng và chọn Đơn hàng.
   Trong Websites + Marketing, vào Cửa hàng rồi chọn Đơn hàng
  • Trong Cửa hàng trực tuyến bản Đặc biệt, chọn Bán hàng rồi chọn Đơn hàng.
   Trong Cửa hàng trực tuyến bản Đặc biệt, chọn Bán hàng rồi chọn Đơn hàng
 4. Nếu muốn in hoặc lưu đơn hàng nhất định, hãy chọn các đơn hàng đó và chọn In.
  Chọn đơn hàng và chọn in
 5. Chọn có ẩn giá (ví dụ: trên phiếu đóng gói) hay không. Sau đó, chọn Xem trước để mở hóa đơn trong thẻ mới.
 6. In hoặc lưu đơn hàng theo quy trình trong trình duyệt.
 7. Nếu muốn tải xuống nhiều đơn hàng, chọn Tải xuống.
  Chọn tải xuống
 8. Chọn khoảng ngày và chi tiết của đơn hàng rồi chọn Tải xuống. (Tập tin .csv sẽ được gửi đến email của bạn.)
 9. Lưu ý: Bạn không thể chọn đơn hàng cụ thể để tải xuống. Để tải những đơn hàng bạn muốn, hãy lọc đơn hàng rồi tải tập tin xuống.

Xem thêm thông tin


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.