In which languages do you offer your website?

GoDaddy supports customers in the following languages. For additional information, see GoDaddy support phone numbers.

Language Countries/Territories
简体中文
(Chinese – Mandarin)
新加坡 (Singapore)
台灣 (Taiwan)
繁體中文
(Chinese – Cantonese)
香港 (Hong Kong)
Dansk
(Danish)
Danmark (Denmark)
Nederlands
(Dutch)
België (Belgium)
Nederland (Netherlands)
English
(English)
Australia
Canada
Ireland
India
Hong Kong
Malaysia
New Zealand
Pakistan
Philippines
Singapore
South Africa
United Kingdom
United States
Pilipino
(Filipino)
Pilipinas (Philippines)
Suomi
(Finnish)
Suomi (Finland)
Français
(French)
Belgique (Belgium)
Canada
France
Suisse (Switzerland)
Deutsch
(German)
Österreich (Austria)
Deutschland (Germany)
Schweiz (Switzerland)
Έλληνες
(Greek)
Ελλάδα (Greece)
Bahasa Indonesia
(Indonesian)
Indonesia
Italiano
(Italian)
Italia (Italy)
Svizzera (Switzerland)
日本語
(Japanese)
日本 (Japan)
한국어
(Korean)
대한민국 (Korea)
Bahasa Melayu
(Malaysian)
Malaysia
Bokmål
(Norweigan)
Norge (Norway)
Polski
(Polish)
Polska (Poland)
Português no Brasileiro
(Portuguese for Brazil)
Brasil (Brazil)
Português em Portugal
(Portuguese for Portugal)
Portugal
Рoссии
(Russian)
Россия (Russia)
Español
(Spanish)
Argentina
Chile
Colombia
España (Spain)
Estados Unidos (United States)
Méjico (Mexico)
Perú
Venezuela
Svensk
(Swedish)
Sverige (Sweden)
ไทย
(Thai)
ไทย (Thailand)
Türk
(Turkish)
Türkiye (Turkey)
укрaїнський
(Ukrainian)
Україна (Ukraine)
Tiếng Việt
(Vietnamese)
Việt Nam (Vietnam)

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.