Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Increase OneDrive storage on my Business Enterprise plan

Your Office 365 Business Enterprise plan comes with 1 TB of OneDrive storage space per user. As your organization grows, you can add additional storage if you meet both of these requirements:

  • Have 5 or more Business Enterprise users in your organization.
  • At least 1 of the Business Enterprise users has consumed over 90% of their OneDrive space.

You need to be an admin on a Business Enterprise plan to follow these steps.

  1. Sign in to the OneDrive admin center. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Select Storage and enter your preferred storage amount in the Default storage in GB box. Your default storage amount must be in GB (and less than 5120 GB).
    OneDrive admin center with storage panel and default storage box
  3. Select Save.

Related steps

If needed, OneDrive storage can be increased from 5 TB to 25 TB with similar requirements:

  • Have 5 or more Business Enterprise users in your organization.
  • At least 1 user consuming 90% of their allocated 5 TB OneDrive storage.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.