Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Increase storage in my email account

The easiest way to free up space in your email account is to delete messages you no longer need. These might include messages in your Trash folder. To ensure these messages don't continue piling up, you should periodically empty your Trash folder by clicking the Purge link. Webmail can automatically purge this folder as often as you select.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.