Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Insert images into my email signature

You can insert images into your signature in Workspace Webmail messages. When you insert an image you can specify whether you want to automatically add it to your messages or manually add it to messages while you are writing them.

To Insert an Image into Your Email Signature

  1. From the Settings menu in Workspace Webmail, click Personal Settings, and go to the Signature tab.
  2. Under Signature Image, click Browse to locate the image on your computer (maximum image size: 1MB), click the Insert Image icon above the compose window, and then click OK.
  3. (Optional) Select Automatically insert signature in compose window to automatically include your signature in outgoing email messages.
  4. Under Signature, click the Insert Image icon to save the image in your signature.
  5. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.