Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Inserting Hyperlinks in Email Messages

When using the Rich Text Editor, you can insert hyperlinks in your Workspace Webmail messages.

Note: The Rich Text Editor is not compatible with Apple Safari.

To Insert a Hyperlink in an Email Message

 1. Click the Compose button.
 2. If necessary, click the Rich Text tab.
 3. From the email toolbar menu, select the gray link icon.
 4. Click Insert hyperlink.

  Note: If you have an Online Storage account, a list displays, and you should click Insert Hyperlink.

 5. From the Type list, select the type of hyperlink you want to insert.
 6. In the URL field, type the URL of the hyperlink you want to add.
 7. From the Target field, specify whether you want the link to open in a new window.
 8. Click OK.
 9. Continue composing your email message.

For more information, see Composing Email Messages.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.