Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Inserting Hyperlinks to Files in Online Storage

If you have an Online Storage account, you can insert a hyperlink to one of those files in your Workspace Webmail messages.

To Insert Hyperlinks to Files in Your Online Storage

  1. Click the Compose button.
  2. Click Insert Link.
  3. Select Insert Online Storage Link.

    Note: The folders display in the folder tree on the left. You can navigate through the folders to locate the file you want to attach.

  4. Locate and select the file you want to attach.
  5. Click OK.
  6. Continue composing your email message.

For more information, see Composing Email Messages.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.