Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Inserting Numbered and Bulleted Lists in Email Messages

When using the Rich Text Editor, you can insert numbered lists and bulleted lists in your Workspace Webmail messages. For more information about formatting text in an email message, see Formatting Text in Email Messages.

To Insert a Numbered List in an Email Message

 1. Click the Compose button.
 2. If necessary, click the Rich Text tab.
 3. Click Ordered List.
 4. To indent the list, click Increase Indentation.
 5. To decrease the amount of space the list is indented, click Decrease Indentation.
 6. Continue composing and formatting your email message.

To Insert a Bulleted List in an Email Message

 1. Click the Compose button.
 2. If necessary, click the Rich Text tab.
 3. Click Unordered List.
 4. To indent the list, click Increase Indentation.
 5. To decrease the amount of space the list is indented, click Decrease Indentation.
 6. Continue composing and formatting your email message.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.