Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Inserting Tables in Email Messages

When using the Rich Text Editor, you can insert tables in your Workspace Webmail messages.

To Insert a Table in an Email Message

 1. Click the Compose button.
 2. If necessary, click the Rich Text tab.
 3. Click Insert Table, and set the following:
  Rows
  The number of rows in the table.
  Cols
  The number of columns in the table.
  Rows Height
  The height of the rows, in pixels.
  Column Width
  The width of the columns, in pixels.
  Cell Padding
  The amount of cell padding (the amount of space between the cell border and the text).
  Cell Spacing
  The amount of space between the table cells.
  Width
  The width of the border.
  Color
  The color for the border.
  Background Color
  The color for the background of the table.
 4. Click Insert.
 5. Continue composing your email message.

For more information, see Composing Email Messages.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.