Install a CAPTCHA plugin in WordPress

SPAM is often created by a bot rather than a human, one way for your WordPress website to distinguish between the two is to install a CAPTCHA plugin.

  1. Log in to WordPress
  2. Go to Plugins, then click Add New.
  3. Enter "CAPTCHA" in the 'Search Plugins' box
  4. Click on the name of the plugin to learn more about it
  5. After locating the plugin you prefer, click Install Now

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.