Install a comment SPAM prevention plugin in WordPress

Use the instructions below to install a Comment Spam Prevention plugin.

  1. Log in to WordPress
  2. Go to Plugins, then click Add New.
  3. Enter "Comment SPAM" or Comment SPAM Prevention" in the search field.
  4. Click on the name of the plugin to learn more about it.
  5. After locating the plugin you prefer, click Install Now.

Note: Akismet and WP Spam Fighter are examples of comment SPAM prevention plugins.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.