Install a comment system in WordPress

Installing a comment system to your WordPress site can help you manage your comments and interact with your audience better. You have two options when installing a comment system:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Install the Disqus comment system plugin, or your preferred plugin.
  • Import comments from the standard WordPress comment system.

Do it yourself


Install a plugin

To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Install a plugin in WordPress Basic
Install a WordPress plugin with FTP Medium

Setup Disqus

To do it yourself, see Difficulty
Setup the Disqus comment system in WordPress Basic

Import comments to Disqus

To do it yourself, see Difficulty
Import WordPress comments into Disqus Basic

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.