Install a plugin in WordPress

You can install a WordPress plugin using the available plugins in WordPress, or upload a premium plugin you purchased or received.

  1. Log in to WordPress
  2. Click Plugins.
  3. Click Add New..
  4. Pick the following set of steps based on how you wish to install the plugin.

From available plugins

  1. Using the search bar, search for the name or type of plugin you want to install.
  2. Click Install Now next to the plugin you wish to use.

Uploading from your local computer

  1. Click Upload Plugin.
  2. Click Browse then select the plugin (should be a zip file).
  3. Click Install Now.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.