Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Install a premium plugin on my websites in GoDaddy Pro

You can install a premium plugin on multiple websites at once.

 1. Log in to your GoDaddy Pro account. (Need help logging in?)
 2. Click Sites in the left sidebar.
 3. Select the websites and click Plugins in the top menu.
  Plugins button

  Note: On smaller screens, click Tools and then click Plugins.

 4. Click Add plugin.
 5. Navigate to URL & ZIP tab.
 6. Type the direct download link to the installation ZIP file and then click Install.

  Note: If you downloaded a ZIP file to your computer, click Install from a .ZIP file and select the installation file.

 7. Optional: Clear the Activate plugin check box if you don’t need to activate the plugin after installation.
 8. Click Install.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.