Install a theme in WordPress

You can install a theme from WordPress, or upload a premium theme that you have purchased or received elsewhere.

  1. Log in to WordPress
  2. From the Appearance menu, click Themes.
  3. Click the Add New button.
  4. Using the search bar, browse for the theme you wish to install.
  5. Hover over the preview of the theme and click Install.

    Note: Optionally, if you purchased or received a third-party theme you want to use instead, click the Upload Theme button. Browse to the theme's files on your computer, and click Install Now.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.