Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Install a UCC certificate for addon domains in my Linux Hosting account

To use an SSL connection for an addon domain in your Linux Hosting account, follow these steps to purchase and configure a Multiple Domains UCC certificate.

 1. Request a UCC certificate. Make sure the addon domain you want to use is listed as one of your Subject Alternative Names (SANs).
 2. In your GoDaddy product page, under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
  click manage
 3. In the account Dashboard, click cPanel Admin.
 4. In the cPanel Home page, in the Security section, click SSL/TLS.
  click SSL/TLS
 5. In the SSL/TLS page, click Manage SSL Sites.
  click manage SSL sites
 6. If there are multiple certificates installed on the account, below Install an SSL Website click Browse Certificates, select the certificate you want to use, and then click Use Certificate.
  click use certificate
 7. Below Install an SSL Website, from the Domain menu, select the Addon Domain you want to use, and then click Autofill By Domain.
 8. At the bottom of the page click Install Certificate to complete the installation process. Repeat this step for every Addon Domain/SAN you want to use on this hosting account.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.