Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Install a UCC certificate for cPanel Addon Domains

If you want to use an SSL connection for one of your cPanel shared hosting account's Addon Domains, you can purchase and configure a Multiple Domains UCC certificate.

To Install a UCC Certificate for cPanel Addon Domains

 1. Request your UCC certificate (more info). Make sure the Addon Domain you want to use is listed as one of your Subject Alternative Names (SANs).
 2. Log in to your GoDaddy account.
 3. Click Web Hosting.
 4. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 5. Click cPanel Admin.
 6. In the Security section, click SSL/TLS Manager.

 7. Click Manage SSL Sites

  Note: If there are multiple certificates installed on the account, you must click Browse Certificates, select the certificate you want to use, and then click Use Certificate.

 8. From the Domain menu, select the Addon Domain you want to use, and then click Autofill By Domain.

 9. Click Install Certificate and complete the installation process. You need to complete this step for every Addon Domain/SAN you want to use on this hosting account.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.