Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Install a WordPress theme with FTP

You may need to install a WordPress theme through FTP. This is useful for large or custom themes.

  1. Connect to your hosting with FTP.
  2. Navigate to the /wp-content/themes folder for your WordPress site.
  3. Upload your theme to this folder.
  4. If your theme is zipped, you will need to unzip it.(Web Hosting / cPanel / Plesk).

    Note: If you do not have a way to unzip the file on your hosting account, you will need to unzip the file on your local computer, and then upload the unzipped folder of files.

  5. If your theme has a custom stylesheet, also known as a child theme, repeat the process for this as well.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.