Install, activate or update a plugin in WordPress

There are a multitude of free and commercial plugins available that extend and expand the functionality of WordPress. You have two options when installing, activating, or updating plugins:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Install and activate one custom plugin, purchased plugin or plugin from the WordPress catalog.
  • Update any number of installed plugin(s) to the current version.
    • You must specify which plugin(s) to update.
  • Manually update one plugin.
    • Example: We will upgrade a plugin to the specific version that you provide to us by uploading it to the hosting account.

Do it yourself


To install, activate or update a plugin in WordPress yourself, use the tables below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.

Install plugin


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Install a plugin in WordPress Basic
Install a WordPress plugin with FTP Medium

Activate plugin


To do it yourself, see Difficulty
Activate a plugin in WordPress Basic

Update plugin


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Update a plugin in WordPress Basic
Update a WordPress plugin with FTP Medium

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.