Install an application on your server or hosting account

GoDaddy application support specialists can install web applications like WordPress, Joomla, and Drupal, image galleries, e-commerce, and other web apps for you. Our experts will make sure they work within the parameters of your hosting account.

Note: To learn more about this service call (480) 463-8824.

GoDaddy Expert Services

To see a full list of the paid services GoDaddy offers, see Expert Services Menu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.