Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Install and setup Sucuri security plugin in WordPress

Managing your WordPress security is vital to keeping your data, visitors, and site safe. There are several things you can do to protect your site from malicious visitors, but not all security options will work for every site.

Note: Give yourself about 30 minutes to complete these security enhancements.

These steps will walk you through all of the features of the Sucuri Security plugin for WordPress. You may not be able to activate some of the features of this plugin, as they are already handled by some hosting platforms.

Managing your WordPress security with this plugin has these different options:

Note: Each of these parts assume you already have the Sucuri security plugin installed on your WordPress site.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.