Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Install and setup WooCommerce

Getting started with your WordPress online store is quick and easy with the WooCommerce setup wizard.

  1. Log in to WordPress.
  2. In the left-hand menu, click Plugins, which will expand and give additional options.
  3. Click on Add new.
  4. In the search field, type woocommerce.
  5. Locate the plugin in the list and click Install Now.
  6. Activate the plugin, which will launch the WooCommerce Setup Wizard.
  7. Fill in all the fields necessary for your online store.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.