Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Install applications in cPanel hosting

Your hosting account has a built-in tool to make installing applications - like Joomla!®, Magento®, and Drupal® - simple.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. Click the Applications tab.
  6. Click the application you want to install.
  7. Click Install This Application.
  8. Complete or change any fields, and then click Install.

You can find information about using Installatron in their Website Owner documentation available here.

More Info

If you have a site with another host that is using one of these applications, you can use Installatron to move your website to cPanel.

Next Steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.