Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Install applications in Plesk hosting

Your hosting account has a built-in tool to make installing applications like WordPress®, Joomla!®, Drupal® and others simple.

To Install Applications through Your Control Panel

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. Go to the Applications tab.
  6. Browse for the application you want to use. Next to Install, click the downward-facing arrow, and then click Install (Custom).

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.