Install, change or update a theme in WordPress

WordPress themes require installation, activation and updating. You have two options for installing, activating or updating a WordPress theme:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Install and activate one custom theme, purchased theme or theme from the WordPress catalog.
  • Update any number of installed themes to the current live release of theme using WordPress Dashboard.
    • If none are specified, we will update the currently active theme.
  • Manually update one theme.
    • Example: A specific version provided to us by uploading it to the hosting account.

Do it yourself

To install, change or update a theme in WordPress yourself, use the tables below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.

Install a theme


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Install a theme in WordPress Basic
Install a WordPress theme with FTP Medium


Change a theme


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Change a theme in WordPress Basic
Change a WordPress theme in the database Medium
Change a WordPress theme with SSH Advanced


Update a theme


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Update a theme in WordPress Basic
Update a WordPress theme with FTP Medium

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.