Install Ewww Image Optimizer with FTP

The Ewww Image Optimizer plugin is a great way to optimize images on you WordPress site. Use the instructions below to install Ewww Image Optimizer in FTP.

  1. Download Ewww Image Optimizer from WordPress.org.
  2. Connect to your hosting with FTP.
  3. Upload the 'ewww-image-optimizer' plugin to your /wp-content/plugins/ directory.
  4. If your plugin is zipped, you will need to unzip it (cPanel / Plesk / Web & Classic).

    Note: If you do not have a way to unzip the file on your hosting account, you will need to unzip the file on your local computer, and then upload the unzipped folder of files.

  5. Log into WordPress Dashboard.
  6. Go to Plugins.
  7. Click Activate for Ewww Plugins Manager.
  8. Once installed, you can run the bulk optimize feature under the media tab.

You can find additional options under the Settings tab by clicking on EWWW Image Optimizer to customize your plugin's functionality.

More info

More info about WPPS.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.