Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Install IIS 8 (Windows 2012 r2)

If you have a Windows-based server, you probably want to expose it to the internet to do things like host websites. To do that, you have to install Microsoft's web server, Internet Information Services (more commonly known as IIS).

 1. Connect to your server via RDC.
 2. From the Start menu, click Server Manager.
  Windows 2012 Start menu with Server Manager highlighted
 3. Click Add roles and features.
  Server Manager with link to Add roles and features highlighted
 4. On the Before you begin page, click Next.
 5. On the Installation type page, select Role-based... and then click Next.
 6. On the Server selection page, select the server you want to use and then click Next.
 7. On the Server roles page, select Web Server (IIS).
  Server Roles page with 'Web Server (IIS)' selected
 8. On the pop-up window, click Add Features.
  Add Roles and Features Wizard window
 9. Click Next.
 10. On the Features page, select the features you want and then click Next.
 11. On the Web Server Role (IIS), click Next.
 12. On the Role Services page, select the role services you want to use and then click Next.

  Note: You can click a role for a description of it or get more information from Microsoft.

 13. Click Install.

Your server will now go through the process of installing IIS, which can take a while. Once it's done, you'll receive a flag in the Server Manager.

Notification menu from Server Manager selected

Next step

 • Launch IIS by going to Start>Server Manager>Tools>Internet Information Services (IIS) Manager

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.