Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Install ionCube in cPanel hosting

ionCube lets you protect your website's PHP code from being viewed and run on unlicensed computers. Follow these steps to install ionCube on your cPanel hosting account.

Note: PHP 7.1 does not support ionCube.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your My Products page, click the triangle next to Web Hosting, and then click Manage next to the cPanel account you want to use.
  3. Click cPanel Admin.
  4. Scroll down to the software section, and click Select PHP Version.
  5. In the list of PHP extensions, check the box for ioncube_loader, and then click Save.

    Note: If your PHP Version shows native (5.4), you will first need to select 5.4 or your preferred version of PHP and click Set as current.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.