Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Install Microsoft SQL Server Express and myLittleAdmin with Plesk

Your server running Plesk offers built-in tools to install both SQL Express, as well as myLittleAdmin.

 • SQL Express is Microsoft's free version of SQL.
 • myLittleAdmin is a web interface that lets you interact with the databases you create through SQL Express.

Install SQL Express and myLittleAdmin

 1. Log in to Plesk.
 2. Go to the Server tab.
 3. In the Plesk section, click Updates and Upgrades.
 4. Click Add/Remove Components.
 5. (Optional) Select that you want to install myLittleAdmin.
  Install myLittleAdmin
 6. Select the version of MSSQL you want to use.
  Choose SQL Server version
 7. Click Continue.

After installing SQL Express, you can create databases by going to the Database tab.

If you installed myLittleAdmin, you'll want to make sure it's set as the default admin panel for MSSQL.

Set myLittleAdmin as the Default Admin Panel

 1. Go to the Server tab.
 2. In the Server Management section, click Server Components.
 3. Next to Microsoft SQL Webadmin, your default admin panel displays.

  If myLittleAdmin displays, you're done!

  If any other value displays continue to the next step.
 4. Click Microsoft SQL Webadmin.
 5. In the Microsoft SQL Webadmin section, select myLittleAdmin, and then click OK.

You can access myLittleAdmin by going to the Databases tab, and then clicking Webadmin next to the database you want to use.

Next steps


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.