Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Install or activate a theme in WordPress

After selecting a new WordPress theme you need to install and activate it before it will change the appearance of your site. You have two options to install, change and activate a WordPress theme:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee:

  • Install and activate one custom theme, purchased theme or theme from the WordPress catalog.

Do it yourself

To install, change or activate a theme in WordPress yourself, use the tables below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.

Install a theme


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Install a theme in WordPress Basic
Install a WordPress theme with FTP Medium


Change a theme


To do it yourself, see one of these steps Difficulty
Change a theme in WordPress Basic
Change a WordPress theme in the database Medium
Change a WordPress theme with SSH Advanced


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.