Trợ giúp

Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Install PHP modules

PHP, one of the most common scripting languages, has modules, or embedded scripts, that can be used for additional features in your site. Many software programs and CMS applications require a variety of PHP or Apache modules in order to function. But the variety is high, and they must be installed correctly, for your applications to work properly. Our expert services team can help get your PHP modules installed quickly and correctly, the first time.

Note: To learn more about this service call (480) 463-8824.

GoDaddy Expert Services

To learn more about the services GoDaddy offers, see Expert Services Menu.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.