Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Install software (Linux)

You can install software on your Linux server by using the following commands in SSH. These command you use depends on which Linux distribution you are using.

Operating System RPM (more info) YUM (more info) APT-GET (more info)
CentOS -
Fedora -
Ubuntu - -

You can also compile programs from source code and install them from the command line.

Next steps

Find more information about these commands in these articles:


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.