Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Install software on your server (Windows)

To install software on your server, you can log in to your Windows dedicated server using Remote Desktop and download installation package to your server (typically an EXE file), or you can connect to your server using FTP and copy the installation package from your computer to your server. Once the files are on your server you will need to run the files and follow the prompts to complete the installation. (Each installation with differ depending on the developer of the software.)

For information about connecting to your server using Remote Desktop Connection, see Connect via Remote Desktop (RDC) to your Windows server.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.