Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Install Teams for Mac

Download Microsoft Teams to your Mac to use the instant messaging and online audio/video meetings tool.

Use the Spotlight Search to confirm that you don't have Teams installed on your Mac. If Teams is already installed, you're all set!

  1. Sign in to Office 365. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Select the menu button and choose Teams.
    Click Menu and select Teams
  3. Select Get the Mac app. Once Teams is downloaded, the program walks you through installation.
    Click get the Mac app
  4. Sign in using your Office 365 email address and password.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.