Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Install Teams on my Android or iPhone

For all mobile devices, you will need to visit your app store to download Microsoft Teams. The steps you follow will depend on the type of phone you have. But start by searching your app store for Teams from Microsoft. Then download that app. Follow the specific prompts once the app is downloaded.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.