Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Microsoft 365 from GoDaddy Trợ giúp

Download and install Teams on my Windows PC

Before you download and install Microsoft Teams, check if you already have it on your Windows computer. Go to the Start menu and select Microsoft Teams. If Teams is already installed, you're all set! Otherwise, follow the steps below.

You can also download Teams from Microsoft.

  1. Sign in to Microsoft 365. Use your Microsoft 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Select the menu button and choose Teams.
    Teams Icon
  3. Once Teams loads, select your profile in the upper-right corner, and Download the desktop app.
    Download Teams
  4. Save and run the downloaded file.
  5. Sign in with your Microsoft 365 email address and password.

You now have Teams on your computer!

More info