Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Install Teams on my Windows PC

Before you install Teams on your Windows computer, you must check to see that it's not already installed. Go to the Start menu and select Microsoft Teams. If Teams is already installed, you're all set! Otherwise, follow the directions below.

  1. Sign in to Office 365. Use your Office 365 email address and password (your GoDaddy username and password won't work here).
  2. Select the menu button and choose Teams.
  3. Teams Icon
  4. Select Get the Windows app.
  5. When prompted with the pop up window, select Save File.
  6. Now that you've downloaded Teams, sign in with your Office 365 email credentials to get started!

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.