Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Install the Worker plugin

You can install the Worker plugin from the WordPress Plugin Repository on your WordPress website.

  1. Log into your WordPress admin dashboard.
  2. Click Plugins in the left sidebar.
  3. Click Add new in the upper-left corner.
  4. Search ManageWP Worker and click Install Now.
    Install Now button
  5. Click Activate.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.