Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Install web applications in my Linux Hosting account

When it's time to add web applications (like WordPress or Joomla) to your Linux Hosting account, follow these steps to use Installatron. For more info on the web apps you can install, visit the Installatron Applications Browser.

Note: Got a website with another host? If you're moving the site to GoDaddy, you can save some time by importing the applications you're already using from that site.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, click Manage.
    click manage
  3. In the account Dashboard, under Applications, click Installatron.
    click installatron
  4. Click the application you want to install.
  5. Click + install this application.
  6. Complete the fields and selections, and then click + Install.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.