Install WordPress

Before you can get to work on your new WordPress site, you will need to install the application. You have two options for installing WordPress:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the table below.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following service for you for a fee:

  • Install WordPress on your hosting account or server.

Do it yourself

To install WordPress, use the table below to find the scenario that's applicable and follow those instructions.

To do it yourself, see these steps Difficulty
Install WordPress on a Web or Classic Hosting Account Basic
Install WordPress on your Linux-hosted domain using cPanel Basic
Install WordPress on Windows Basic
Install WordPress manually Medium


More infoBài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.