Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Install WordPress on a Web or Classic Hosting Account

WordPress® là một nền tảng phát hành cá nhân, hoặc hệ thống quản lý nội dung mà bạn có thể sử dụng để cài đặt một blog trên website của bạn.

Để cài đặt WordPress trên tài khoản lưu trữ của bạn

 1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
 2. Nhấp Lưu trữ web.
 3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
 4. Under Options & Settings in the Popular Apps section, click WordPress.
 5. Click the Install button.
 6. Hoàn thành các trường trên màn hình, sau đó nhấp OK:
  • Miền — Chọn miền trên tài khoản mà bạn muốn sử dụng.
  • Directory — Enter the directory after the domain name where you want to install WordPress. If you want the domain name itself to use WordPress, the directory field should be left blank.
  • Enter an Admin Name, an Admin Password (and its confirmation), an Email Address and the Blog Title.

WordPress will be installed to your hosting account with the options you selected within 24 hours. When it's complete, you'll receive a confirmation email.

Để tìm thông tin sản phẩm, vui lòng xem trang dịch vụ lưu trữ web của chúng tôi.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.