Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Install Zen Cart

If you have a cPanel shared hosting account, you can install Zen Cart (a popular application to create an online store) through the built-in application installer, Installatron.

To install Zen Cart

  1. In cPanel, click the Applications tab.
  2. Search for "zen cart."
    Enter zen cart in the Search for applications field
  3. Click install this application.
  4. Complete the on-screen fields.
  5. Click Install.

On the page that displays after clicking Install, you can see your Zen Cart installation details, including the URL you can use to log in to your Zen Cart admin panel (highlighted below).

admin URL location


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.