Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Installing DotNetNuke Modules

DotNetNuke is a powerful content management system for developing custom websites and content whose functionality can be extended through the installation of modules.

Not all modules included with DotNetNuke install automatically during application install. To add a module to those available for installation, FTP its zip file to the Install\Module folder off the DotNetNuke root.

To Install a DotNetNuke Module

  1. Log in to DotNetNuke as super user.
  2. From the Host menu, click Module Definitions.
  3. Scroll to the bottom of the installed modules.
  4. If you are installing a new module, click Install New Module.
  5. Choose the location of the module zip file from your local directory structure.
  6. Click Install New Module.
  7. Select the modules you want to install.
  8. Click Install Selected Module.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.