Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Installing GoDaddy.com Mobile on Your Android Device

GoDaddy.com Mobile is an application for Android devices to register domain names, purchase hosting and email, and watch GoDaddy commercials and video podcasts.

Download the GoDaddy.com mobile app through the Google Play Store by searching for "GoDaddy."

NOTE: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Droid is a registered trademarks of Lucasfilm Ltd. in the United States and/or other countries. All rights reserved.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.