Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Installing ionCube (Web & Classic Hosting)

ionCube lets you protect your website's PHP code from being viewed and ran on unlicensed computers. If you'd like to use it, you can install it on your shared hosting account.

Before installing ionCube, you must:

Note: If you want to use ionCube with a secondary domain name, you must reference the root of the hosting account, where both ionCube and the PHP initialization file are located.

 1. Download the compressed Linux (64 bits) binary file from ionCube's site. We recommend using the ZIP file.
 2. Upload the compressed file to your hosting account (Web & Classic).
 3. Unarchive the compressed file in your hosting account (Web & Classic).

  Note: Unarchiving the compressed file creates the necessary /ioncube directory.

 4. Add the following as the first line of script of your PHP initialization file to reference the absolute path to the ionCube Loader:

  [Zend]
  zend_extension=/absolute path/ioncube/ioncube_loader_lin_X.Y.so

  Note: If your account does not have a PHP initialization file, you must create one (Web & Classic).

  • Replace absolute path with your hosting account's absolute path (Web & Classic).
  • Replace X.Y with your account's PHP version and subversion — for example 5.3 (Web & Classic).

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.